Byggnads- och bostadsproduktion 2018, november

2018
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik