Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, augusti

Omsättningsindex för byggverksamhet 2012, januari

2012
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer