Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, augusti

Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, juli

2017
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik