Liitetaulukko 2. Kotitalouksien velat, milj. euroa

Vaade Vuosi
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Velat yhteensä 79 862 91 685 101 245 109 666 113 733 120 633 127 160 133 709 136 757 141 785
Lainavelat 74 527 84 008 93 210 100 057 105 399 112 021 118 264 124 520 127 758 132 421
Muut velat 5 335 7 677 8 035 9 609 8 334 8 612 8 896 9 189 8 999 9 364

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 9.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2014, Liitetaulukko 2. Kotitalouksien velat, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_tau_002_fi.html