Suomen virallinen tilasto

Rahoitustilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kotitalouksien varallisuus kasvoi vuonna 2013
15.9.2014
Kotitalouksien rahoitusvarat olivat 252 miljardia euroa ja muut varat 413 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa. Rahoitusvarojen lisäys oli vuoden aikana 15 miljardia ja muiden varojen 11 miljardia. Varojen lisäksi kohosivat kotitalouksien velat, jotka olivat 136 miljardia euroa. Näin ollen kotitalouksien nettovarallisuus oli vuoden 2013 lopussa 529 miljardia euroa. Rahoitustilinpidon yhteydessä julkaistaan nyt ensikertaa tietoa rahoitusvarojen lisäksi myös muista varoista, joita ovat esimerkiksi rakennukset ja maa.

Seuraava julkistus:
30.9.2014

Kuvaus: Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektoreiden rahoitustaseita sekä rahoitustaloustoimia. Rahoitustaseet ovat tilastointijakson lopun rahoitussaamisten ja velkojen kantoja. Rahoitustaloustoimet puolestaan ovat tilastointijakson aikana tehtyjä taloustoimia, jotka vaikuttavat rahoitustaseisiin. Rahoitustilinpito on osa kansantalouden tilinpidon järjestelmää. Rahoitustilinpitotilaston yhteydessä julkaistaan tietoa myös niin sanotuista reaalivaroista. Reaalivaroihin kuuluvat valmistetut varat kuten esimerkiksi rakennukset ja varastot sekä valmistamattomat varat kuten esimerkiksi maa. Sektorin kokonaisvarat saadaan laskemalla yhteen rahoitus- ja reaalivarat.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansantalouden tilinpito, rahoitustase, rahoitustilinpito, sektorit, sijoitustoiminta, varallisuus, velat, velkaantumisaste.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tietoa kokonaisvarallisuudesta julkaistaan rahoitustilinpidon yhteydessä
15.9.2014
Rahoitustilinpitotilastossa julkaistaan ensikertaa tietoa myös niin sanotuista reaalivaroista 15.9.2014.

Selainversio

Tilastokeskus