Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Suomen virallinen tilasto

Säännöllinen kotihoito

Tuottaja:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tiedot: Säännöllinen kotihoito
www.thl.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
www.thl.fi
Kuvaus: Säännöllisen kotihoidon asiakkaista on kerätty joka toinen vuosi asiakaskohtaisia tietoja osana sosiaalihuollon hoitoilmoitusjärjestelmää (vuodesta 2007 lähtien tiedot kerätään joka vuodelta). Mukana ovat sellaiset kotihoitoasiakkaat, joilla on laskentapäivänä voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma tai jotka muuten saavat säännöllisesti vähintään kerran viikossa kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai päiväsairaalapalveluja. Aineistossa on tietoja palveluntuottajista sekä asiakkaista ja heidän saamistaan palveluista. Tiedot ilmoittaa palvelun tuottaja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: avohoito, avohuolto, avopalvelut, ikääntyneet, kotihoito, kotipalvelut, kotisairaanhoito, sosiaalipalvelut, vanhustenhuolto, vanhukset, hoitoilmoitusrekisteri, sosiaalihuolto.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Säännöllinen kotihoito [verkkojulkaisu].
Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) [viitattu: 18.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sakoho/index.html