Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuoden 2017 lopussa

Koulutusaste Tutkinnon suorittaneita 2016 yhteensä Työllisiä yhteensä Päätoimisia opiskelijoita Työttömiä Muita Tutkinnon suorittaneista työn ohessa opiskelevia työllisiä
  %   %   %   %   %   %
Yhteensä 141 526 100,0 98 418 69,5 19 071 13,5 13 720 9,7 10 317 7,3 20 999 14,8
Ylioppilastutkinto 28 101 100,0 12 958 46,1 10 052 35,8 1 747 6,2 3 344 11,9 5 534 19,7
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 62 523 100,0 43 658 69,8 4 555 7,3 9 281 14,8 5 029 8,0 5 985 9,6
Opistoasteen tutkinto 103 100,0 59 57,3 21 20,4 4 3,9 19 18,4 9 8,7
Ammattikorkeakoulututkinto 21 815 100,0 18 705 85,7 783 3,6 1 478 6,8 849 3,9 1 697 7,8
Alempi korkeakoulututkinto 10 331 100,0 6 759 65,4 3 320 32,1 112 1,1 140 1,4 5 835 56,5
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2 447 100,0 2 330 95,2 19 0,8 71 2,9 27 1,1 170 6,9
Ylempi korkeakoulututkinto 14 439 100,0 12 478 86,4 307 2,1 910 6,3 744 5,2 1 654 11,5
Lääkärien erikoistumiskoulutus 1) 16 100,0 16 100,0 - - - - - - 2 12,5
Lisensiaatintutkinto 114 100,0 104 91,2 2 1,8 6 5,3 2 1,8 36 31,6
Tohtorintutkinto 1 637 100,0 1 351 82,5 12 0,7 111 6,8 163 10,0 77 4,7
1) 1.2.2015 alkaen muiden kuin eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutusta ei lasketa enää tutkintoon johtavaksi koulutukseksi.

Lähde: Koulutustilastot 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9442. 2017, Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuoden 2017 lopussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sijk/2017/sijk_2017_2019-01-24_tau_001_fi.html