Publicerad: 24.1.2019

Sysselsättningen bland nyutexaminerade förbättrades

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik var sysselsättningen bland nyutexaminerade 4 procentenheter högre år 2017 än året innan. Ett år efter examen hade nästan 70 procent fått arbete. Sysselsättningen ökade mest i fråga om nyutexaminerade med yrkesutbildning på andra stadiet, dvs. med 5 procentenheter. Av dem arbetade 70 procent. Både bland dem som avlagt yrkeshögskoleexamen och dem som avlagt högre högskoleexamen fick 86 procent arbete. Av dem som avlagt doktorsexamen var 83 procent sysselsatta.


Källa: Utbildning 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/2017/sijk_2017_2019-01-24_tie_001_sv.html