Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsestimat för storföretag 2019, oktober

Omsättningsestimat för storföretag 2015, december

2015
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik