Publicerad: 8.6.2007

Fritidsresor i april 2007

Finländarna gjorde i april 440 000 resor utomlands. Av dessa var 316 000 sådana resor där resenären övernattade i mållandet. 21 procent av dessa resor gjordes till Estland. De kryssningar där man övernattar bara på båten gällde närmast Sverige och Estland. Förhandsuppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor. För den här undersökningen intervjuades i maj 1 533 personer i åldern 15-74 år bosatta i Finland.

I Finland gjorde finländarna 1,8 miljoner fritidsresor. Detta är 2 procent mer än under motsvarande period året innan. Största delen av resorna, dvs. 1,5 miljoner, var resor antingen till egen stuga, till släktingar eller vänner med gratis inkvartering eller man använde någon annan gratis inkvartering under resan.

De slutliga och mer exakta uppgifterna om undersökningen om finländarnas resor utges i den årliga publikationen om finländarnas resor. Därtill utges preliminära kvartalsuppgifter i samband med månadspublikationen Turiststatistik (inkvarteringsstatistik) inom två månader efter kvartalets slut.

Finländarnas fritidsresor med övernattning i april 2007 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter

            Resor i
april
Årsförändring, %
4/2007 - 4/2006
             Kumulativ
årsförändring, %
1-4/2007 - 1-4/2006
Inrikesresor i avgiftsbelagd inkvartering       337 000 -13 5
Stug- och besöksresor 1 484 000 7 13
Inrikesresor totalt 1 821 000 2 11
Utlandsresor, övernattning i mållandet 316 000 -4 1
  - till Estland 67 000 63 21
  - till andra länder 249 000 -13 -2
Kryssningar, övernattning bara på båten  124 000 38 -2
  - till Estland 36 000 0 -1
  - till Sverige 88 000 63 -2
Utlandsresor totalt 440 000 5 0
Fritidsresor totalt 2 261 000 3 9

Källa: Undersökningen om finländarnas resor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Klaus Bossart (09) 1734 2602 och Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Senast uppdaterad 8.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. april 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2007/04/smat_2007_04_2007-06-08_tie_001_sv.html