Publicerad: 5.12.2007

Fritidsresor i oktober 2007

Finländarna gjorde i oktober 448 000 fritidsresor med övernattning utomlands. Av dessa var 298 000 sådana resor där resenären övernattade i mållandet. En dryg fjärdedel av dessa resor gjordes till Estland. De kryssningar där man övernattar bara på båten gällde närmast Sverige och Estland. Förhandsuppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor. För den här undersökningen intervjuades i november 1 427 personer i åldern 15-74 år bosatta i Finland.

I Finland gjorde finländarna 1,6 miljoner fritidsresor. Detta är 4 procent mindre än under motsvarande period året innan. Största delen av resorna, dvs. 1,4 miljoner, var resor antingen till egen stuga, till släktingar eller vänner med gratis inkvartering eller man använde någon annan gratis inkvartering under resan.

De slutliga och mer exakta uppgifterna om undersökningen om finländarnas resor utges i den årliga publikationen om finländarnas resor. Därtill utges preliminära kvartalsuppgifter i samband med månadspublikationen Turiststatistik (inkvarteringsstatistik) inom två månader efter kvartalets slut.

Finländarnas fritidsresor med övernattning i oktober 2007 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter

            Resor i
oktober
Årsförändring, %
10/2007 - 10/2006
             Kumulativ
årsförändring, %
1-10/2007 - 1-10/2006
Inrikesresor i avgiftsbelagd inkvartering       276 000 -19 -1
Stug- och besöksresor 1 353 000 0 8
Inrikesresor totalt 1 629 000 -4 6
Utlandsresor, övernattning i mållandet 298 000 17 1
  - till Estland 78 000 18 -6
  - till andra länder 220 000 16 3
Kryssningar, övernattning bara på båten  150 000 14 -9
  - till Estland 56 000 40 -19
  - till Sverige 95 000 7 -3
Utlandsresor totalt 448 000 16 -2
Fritidsresor totalt 2 077 000 0 5

Källa: Undersökningen om finländarnas resor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Klaus Bossart (09) 1734 2602 och Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Senast uppdaterad 5.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. oktober 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2007/10/smat_2007_10_2007-12-05_tie_001_sv.html