Liitetaulukko 6. Matkat Viroon ja Ruotsiin syys-joulukuussa 2014* ja 2013

Matkatyyppi Viro Ruotsi
Matkat 9-12/2014* Matkat 9-12/2013 Muutos, % 9-12/2014* - 9-12/2013 Matkat 9-12/2014* Matkat 9-12/2013 Muutos, % 9-12/2014* - 9-12/2013
1 000 matkaa 1 000 matkaa
Matkoja yhteensä 1) 758 878 -14 691 728 -5
Vapaa-aika Yhteensä 1) 656 813 -19 518 560 -7
Yöpyminen kohdemaassa 383 463 -17 230 204 13
Risteily 122 158 -23 222 299 -26
Päivämatka (ml. päiväristeily) 150 192 -22 66 57 17
Työ Yhteensä 1) 102 65 57 173 168 3
1) Sisältää päivämatkat, risteilyt ja matkat joissa yövyttiin kohdemaassa
Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen, [*] ennakkotieto.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.
Vuodesta 2012 lähtien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien lukujen kanssa tiedonkeruumenetelmän muutoksen vuoksi.

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 06.02.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. Syksy (1.9.-31.12) 2014, Liitetaulukko 6. Matkat Viroon ja Ruotsiin syys-joulukuussa 2014* ja 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2014/15/smat_2014_15_2015-02-06_tau_006_fi.html