Publicerad: 6.5.2011

Finländarna allt äldre när de gifter sig

År 2010 var den genomsnittliga åldern hos kvinnor som gifter sig första gången 30,3 år och hos män 32,6 år enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar. De som gifter sig första gången är allt äldre för varje år. Den genomsnittliga åldern hos kvinnor som gifter sig första gången har stigit med ungefär 7 år under drygt fyra decennier och hos män med ungefär 8 år..

Genomsnittlig ålder hos personer som gift sig första gången efter kön 1960–2010

Genomsnittlig ålder hos personer som gift sig första gången efter kön 1960–2010

År 2010 var antalet ingångna äktenskap nästan oförändrat jämfört med året innan. Totalt ingicks 29 952 äktenskap, vilket är 116 fler än året innan. Andelen första äktenskap av alla äktenskap har hållit sig på 77 procent under hela början av 2000-talet.

Andelen utlandsfödda äkta makar har ökat under de senaste två decennierna. År 2010 var åtta procent av de blivande fruarna till finlandsfödda män födda utomlands, i början av 1990-talet bara en procent. På motsvarande sätt var sju procent av de blivande männen till finlandsfödda kvinnor födda utomlands, i början av 1990-talet också bara en procent.

År 2010 beviljades nästan lika många äktenskapsskillnader som året innan – 13 619 äktenskap slutade i skilsmässa, vilket är 52 fler än föregående år. Antalet äktenskapsskillnader har stigit något fr.o.m. år 2007. Stigningen är dock så liten att äktenskapsskillnaderna hållit sig på samma nivå.

År 2010 var 70 procent av alla äktenskapsskillnader sådana äktenskap, där vardera maken var i sitt första äktenskap. År 1990 var motsvarande procentandel ännu 80.

År 2010 registrerades 322 partnerskap. Av dessa var 124 par män och 198 par kvinnor. År 2009 registrerades 246 partnerskap. Antalet upplösta partnerskap var 64. Av dessa var 22 par män och 42 par kvinnor. År 2009 var antalet upplösta partnerskap 53.

Förändringar i civilstånd och medelålder av kvinnor och män som ingått i första äktenskap 2001–2010

  År
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ingångna äktenskap    24 830    26 969    25 815   29 342    29 283    28 236    29 497    31 014    29 836 29 952
Skilsmässor 13 568 13 336 13 475 13 234 13 383 13 255 13 224 13 471 13 527 13 619
Medelålder i första äktenskap, kvinnor 28,7 29,1 29,2 29,7 29,6 29,7 29,9 30,2 30,2 30,3
Medelålder i första äktenskap, män 31,0 31,3 31,5 32,1 31,8 32,1 32,3 32,5 32,5 32,6
Registrerade partnerskap   . 446 190 186 200 191 213 249 246 322
Upplösta registrerade partnerskap . 2 6 15 31 30 67 45 53 64

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (287,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 6.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2010/ssaaty_2010_2011-05-06_tie_001_sv.html