Figurbilaga 1. Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse år 1982–2014

Figurbilaga 1. Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse år 1982–2014

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2014, Figurbilaga 1. Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse år 1982–2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2014/ssaaty_2014_2015-04-21_kuv_001_sv.html