Tabellbilaga 2. Kvinnor som ingått äktenskap efter ålder och makens ålder 2016

Mannens ålder Kvinnans ålder
Åldersklasser totalt -19  20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70- 
Åldersklasser totalt 24 464 416 2 930 6 685 5 093 2 871 1 834 2 077 1 056 685 418 240 159
-19 191 115 55 14 1 3 1 1 - - - 1 -
20-24 1 919 233 1 232 336 64 26 13 11 2 2 - - -
25-29 5 421 50 1 194 3 284 674 149 35 20 11 1 2 - 1
30-34 5 608 12 313 2 228 2 366 505 114 40 18 8 4 - -
35-39 3 456 1 78 594 1 316 1 086 275 75 20 9 2 - -
40-44 2 215 5 33 140 444 671 605 249 53 11 3 1 -
45-49 2 250 - 17 59 160 288 527 935 191 60 10 3 -
50-54 1 293 - 5 21 49 97 185 421 371 108 27 6 3
55-59 944 - 2 8 11 36 53 231 265 231 94 11 2
60-64 588 - - - 6 8 21 76 90 177 151 46 13
65-69 306 - 1 1 1 2 5 14 25 62 82 86 27
70- 273 - - - 1 - - 4 10 16 43 86 113

Källa: Förändringar i civilstånd 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 02 2016, Tabellbilaga 2. Kvinnor som ingått äktenskap efter ålder och makens ålder 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2016/02/ssaaty_2016_02_2017-11-14_tau_002_sv.html