Tabellbilaga 5. Äktenskapsskillnader efter modernas ålder och antalet barn som inte fyllt 18 år 2016

Moderns ålder Antal barn
Totalt 0 1 2 3 5   6-   0-17 åriga barn
totalt
Åldersklasser
totalt
13 541 5 005 3 042 3 570 1 380 408 92 44 16 714
-19 5 5 - - - - - - -
20-24 354 171 114 58 10 1 - - 264
25-29 1 268 508 310 315 97 34 4 - 1 387
30-34 2 131 560 446 694 292 103 23 13 3 321
35-39 2 465 361 471 965 462 150 41 15 4 700
40-44 2 390 363 592 965 356 85 16 13 4 098
45-49 1 888 649 618 437 144 30 7 3 2 099
50-54 1 480 934 396 125 19 5 1 - 728
55-59 846 742 93 11 - - - - 115
60- 714 712 2 - - - - - 2

Källa: Förändringar i civilstånd 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 02 2016, Tabellbilaga 5. Äktenskapsskillnader efter modernas ålder och antalet barn som inte fyllt 18 år 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2016/02/ssaaty_2016_02_2017-11-14_tau_005_sv.html