Tabellbilaga 2. Utländska direktinvesteringar, flöde, miljoner euro

  2009 2010 2011 2012 2013¹ 2014
I Finland  Världen 517 5 556 1 834 3 233 -127 13 041
Sverige -290 1 229 626 901 -389 1 730
Nederländerna 1 674 1 979 840 2 271 -1 512 3 359
Danmark 72 163 -35 550 194 1 149
Tyskland -1 035 2 469 1 327 -2 737 -245 -342
Luxemburg 992 1 486 276 -247 476 4 255
I utlandet  Världen 4 029 7 693 3 605 5 871 -1 809 -424
Sverige 2 870 1 020 2 959 2 535 331 1 895
Nederländerna 103 646 1 371 5 545 -3 849 2 490
Tyskland -501 583 -104 1 768 -2 637 -728
Belgien 694 2 430 -845 -13 807 1 457 -1 454
Förenta staterna (USA) -1 056 -815 268 -351 -490 -2 013
Ryssland -313 691 575 318 512 269
1) Från och med 2013 siffrorna är inte jämförbara med tidigare uppgifter på grund av statistiska förändringar.

Källa: Utländska direktinvesteringar 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristian Taskinen 029 551 2238, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2014, Tabellbilaga 2. Utländska direktinvesteringar, flöde, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2014/ssij_2014_2015-10-30_tau_002_sv.html