Tabellbilaga 2. Utländska direktinvesteringar, flöde enligt land, miljoner euro

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
I Finland Sverige 901 -388 1 735 2 044 594 -2 267
Nederländerna 2 271 -1 512 4 082 -20 299 1 529
Danmark 550 194 1 142 -786 39 364
Tyskland -2 737 -240 -331 809 504 370
Luxemburg -247 476 4 255 -2 626 8 666 -194
I utlandet Sverige 2 535 331 2 137 -4 845 3 027 356
Nederländerna 5 545 -3 849 2 537 -10 880 5 950 12 978
Tyskland 1 768 -2 637 -892 725 -694 -340
Belgien -13 807 1 457 -1 341 -2 097 704 -2 692
Förenta staterna (USA) -351 -490 -1 415 958 1 392 -4 339
Ryssland 318 512 266 112 160 198
1) Från och med 2013 siffrorna är inte jämförbara med tidigare uppgifter på grund av statistiska förändringar.

Källa: Utländska direktinvesteringar 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Tupala 029 551 3349, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2017, Tabellbilaga 2. Utländska direktinvesteringar, flöde enligt land, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2017/ssij_2017_2018-10-31_tau_002_sv.html