Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2012

2012
Offentliggöranden