Liitetaulukko 13. Internetin käyttö viranomaisasioinnissa 12 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2014, %-osuus väestöstä (Korjattu 25,11,2014)

Korjattu 25.11.2014. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
  Hakenut tietoja viranomaisten internetsivuilta Hakenut internetistä virallisia lomakkeita täyttämistä varten Lähettänyt täytettyjä lomakkeita viranomaisille internetin kautta
  %-osuus väestöstä
16-24v 82 71 65
25-34v 89 77 74
35-44v 88 71 67
45-54v 82 64 60
55-64v 68 48 44
65-74v 44 32 26
75-89v 13 8 6
       
Opiskelija 84 71 66
Työllinen 85 66 63
Eläkeläinen 34 23 20
       
Perusasteen koulutus 46 36 33
Keskiasteen koulutus 69 52 49
Korkea-asteen koulutus 88 73 67
       
Pääkaupunkiseutu 80 66 61
Suuret kaupungit 75 61 58
Muut kaupunkimaiset kunnat 68 52 48
Taajaan as/maaseutum. kunnat 62 48 44
       
Miehet 72 57 54
Naiset 68 54 49
       
Yhteensä 16-89v 70 55 51
Yhteensä 16-74v 76 60 56

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2014, Liitetaulukko 13. Internetin käyttö viranomaisasioinnissa 12 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2014, %-osuus väestöstä (Korjattu 25,11,2014) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2014/sutivi_2014_2014-11-06_tau_013_fi.html