Liitetaulukko 3. Kotitaloudessa pöytätietokone 2019, %-osuus talouksista

  Pöytätietokone/ kaikki kotitaloudet Pöytätietokone/yhden hengen taloudet Pöytätietokone/ kahden hengen taloudet Pöytätietokone/ kolmen tai useamman hengen taloudet
nettotulot alle 2100 €/kk 25 22 35 ..
nettotulot 2100-3299 €/kk 36 .. 38 55
nettotulot 3300-5399 €/kk 42 .. 38 46
nettotulot 5400 €kk tai yli 45 .. 46 45
 
Pääkaupunkiseutu 32 .. 37 45
Suuret kaupungit 34 .. 46 51
Muut kaupunkimaiset kunnat 31 24 33 42
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 35 .. 37 48
 
Kaikki kotitaloudet 33 23 37 46
 
..= tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 3. Kotitaloudessa pöytätietokone 2019, %-osuus talouksista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_003_fi.html