Liitetaulukko 5. Kotitaloudessa internetyhteys 2019, %-osuus talouksista

  Kotoa internetyhteys/kaikki kotitaloudet Kotoa internetyhteys/yhden hengen taloudet Kotoa internetyhteys/kahden hengen taloudet Kotoa internetyhteys/ kolmen tai useamman hengen taloudet
nettotulot alle 2100 €/kk 79 77 81 95
nettotulot 2100-3299 €/kk 95 97 92 98
nettotulot 3300-5399 €/kk 100 100 99 100
nettotulot 5400 €kk tai yli 100 .. 100 100
 
Pääkaupunkiseutu 95 93 97 99
Suuret kaupungit 91 84 96 99
Muut kaupunkimaiset kunnat 89 81 92 99
Taajaan as/maaseutum. kunnat 87 79 88 98
 
Kaikki kotitaloudet 89 82 92 99
 
..= tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 5. Kotitaloudessa internetyhteys 2019, %-osuus talouksista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_005_fi.html