Liitetaulukko 19. Internetin käyttö tavaroita tai palveluita koskevan tiedon ja sairaus-, ravitsemus- ja terveystiedon etsintään 2019, %-osuus väestöstä 1)

  Tavaroita tai palveluita koskevaan tiedonetsintään Sairauksiin, ravitsemukseen tai terveyteen liittyvän tiedon etsintään
16-24v 87 80
25-34v 94 85
35-44v 94 86
45-54v 89 76
55-64v 89 75
65-74v 67 57
75-89v 25 25
 
Opiskelija 90 86
Työllinen 93 81
Eläkeläinen 54 48
 
Perusasteen koulutus 62 53
Keskiasteen koulutus 82 72
Korkea-asteen koulutus 93 85
 
Pääkaupunkiseutu 88 80
Suuret kaupungit 82 76
Muut kaupunkimaiset kunnat 78 69
Taajaan as/maaseutum. kunnat 75 62
 
Miehet 81 65
Naiset 80 77
 
Kaikki 80 71
1) Viimeisen 3 kuukauden aikana.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 19. Internetin käyttö tavaroita tai palveluita koskevan tiedon ja sairaus-, ravitsemus- ja terveystiedon etsintään 2019, %-osuus väestöstä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_019_fi.html