Liitetaulukko 29. Tekstinkäsittely- ja muiden hyötyohjelmien käyttäminen 2019, %-osuus väestöstä 1)

  Käyttänyt tekstinkäsittelyohjelmaa Tehnyt dokumentin tai sähköisen esityksen, jossa yhdistetään tekstiä, kuvia, taulukoita tai tilastokuvioita Käyttänyt taulukkolaskentaohjelmaa, esimerkiksi Exceliä Käyttänyt taulukkolaskentaohjelman analyysi- tai muokkausominaisuuksia, kuten laskentakaavoja tai tehnyt kaavioita Kirjoittanut ohjelmointikielellä ohjelmakoodia Mitannut nettiyhteyden nopeuden
16-24v 83 75 69 46 19 55
25-34v 86 62 67 44 19 48
35-44v 85 60 69 45 12 50
45-54v 75 53 55 32 6 38
55-64v 65 41 47 28 4 27
65-74v 36 16 19 11 1 13
75-89v 15 5 5 2 0 4
 
Opiskelija 91 87 77 56 22 49
Työllinen 80 56 64 40 11 43
Eläkeläinen 29 12 14 7 1 13
 
Perusasteen koulutus 46 35 35 24 8 30
Keskiasteen koulutus 60 37 42 23 8 36
Korkea-asteen koulutus 87 65 69 46 11 35
 
Pääkaupunkiseutu 77 58 60 39 15 35
Suuret kaupungit 69 50 52 33 13 39
Muut kaupunkimaiset kunnat 61 40 44 27 6 33
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 57 37 42 25 4 31
 
Miehet 65 46 53 35 12 50
Naiset 65 44 44 26 5 18
 
Kaikki 65 45 48 30 9 34
1) Viimeisten 12 kuukauden aikana.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 29. Tekstinkäsittely- ja muiden hyötyohjelmien käyttäminen 2019, %-osuus väestöstä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_029_fi.html