Liitetaulukko 31. Ostanut tai tilannut verkon kautta, ostokerrat ja käytetty rahamäärä 2019, %-osuus väestöstä

  Tehnyt verkon kautta viimeisen 3 kk aikana vähintään 3 ostoa tai tilausta Käyttänyt viimeisen 3 kk aikana internetin kautta tehtyihin ostoksiin vähintään 100 euroa Käyttänyt viimeisen 3 kk aikana internetin kautta tehtyihin ostoksiin vähintään 500 euroa
16-24v 41 43 13
25-34v 50 58 24
35-44v 57 69 32
45-54v 41 51 25
55-64v 27 38 18
65-74v 10 15 6
75-89v 4 4 2
 
Opiskelija 41 42 13
Työllinen 46 56 26
Eläkeläinen 10 14 5
 
Perusasteen koulutus 22 25 11
Keskiasteen koulutus 34 41 16
Korkea-asteen koulutus 46 56 27
 
Pääkaupunkiseutu 40 49 24
Suuret kaupungit 37 43 16
Muut kaupunkimaiset kunnat 33 39 18
Taajaan as/maaseutum. kunnat 29 37 16
 
Miehet 36 42 20
Naiset 33 40 16
 
Kaikki 34 41 18

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 31. Ostanut tai tilannut verkon kautta, ostokerrat ja käytetty rahamäärä 2019, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_031_fi.html