Liitetaulukko 4. Rangaistusseuraamukset tuomitun pääasiallisen toiminnan mukaan 2014

Yhteensä Työllinen Työtön Opiskelija Eläkeläinen Muu
työvoiman
ulkopuolella
Ei
väestö-
tietoja
Oikeudessa
tuomitut,
rangaistus-
määräykset
ja rikesakot
yhteensä
482 699 271 313 57 520 42 598 56 228 32 935 22 105
Oikeudessa
tuomitut
56 968 16 582 15 581 6 612 5 918 9 170 3 105
Ehdoton
vankeus,
valvonta-
rangaistus ja
yhdyskunta-
palvelu
yhteensä
7 199 915 2 754 445 692 2 066 327
Ehdoton
vankeus
5 051 397 1 848 304 479 1 720 303
Valvonta-
rangaistus
222 54 96 22 16 34 -
Yhdyskunta-
palvelu
1 926 464 810 119 197 312 24
Ehdollinen
vankeus
13 580 4 476 3 482 1 392 1 496 1 591 1 143
Aikaisempi
vankeus-
rangaistus
riittävä
seuraamus
357 23 118 22 19 160 15
Sakko 198 035 86 937 31 597 24 002 18 916 20 487 16 096
Tuomio-
istuimessa
sakkoon
tuomitut
33 604 10 675 8 644 4 492 3 431 4 825 1 537
Rangaistus-
määräyksellä
sakkoon
tuomitut
164 431 76 262 22 953 19 510 15 485 15 662 14 559
Muut
rangaistukset
10 - - 3 - 4 3
Rikesakko 261 457 178 560 19 004 16 486 34 854 8 110 4 443
Tuomitsematta
jättäminen
528 188 61 110 105 51 13
Syyte
hylätty
3 139 1 267 660 294 325 407 186
Asia
rauennut
661 177 135 50 78 114 107
Uhkasakko 1 533 214 504 138 146 466 65

Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 30.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2014, Liitetaulukko 4. Rangaistusseuraamukset tuomitun pääasiallisen toiminnan mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syyttr/2014/syyttr_2014_2015-09-30_tau_004_fi.html