Figur 3. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2007

Inkl. näringsgrenarna (TOL 2002) C Gruvdrift och utvinning av mineral samt D Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk). Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen E El-, gas- och vattenförsörjning.

Källa: Statistikcentralen


Senast uppdaterad 4.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2007, Figur 3. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2007 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2007/tene_2007_2008-11-05_kuv_003_sv.html