Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2014

Toimiala Polttoaineet TJ Sähkö (netto) TJ 1) Lämpö (netto) TJ 1) Yhteensä TJ
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . .
07 Metallimalmien louhinta 387 4 008 90 4 485
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 1 966 1 010 24 3 000
10 Elintarvikkeiden valmistus 4 569 6 110 5 525 16 203
11 Juomien valmistus 694 556 819 2 069
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . .
13 Tekstiilien valmistus 359 376 196 931
14 Vaatteiden valmistus 141 166 67 374
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 27 40 25 92
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 10 468 4 514 7 501 22 483
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 216 644 41 428 12 488 270 560
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 378 1 139 629 2 146
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 44 184 2 912 417 47 512
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 16 917 15 566 9 971 42 453
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 64 295 328 687
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 1 086 3 306 1 266 5 658
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 8 416 2 414 434 11 264
24 Metallien jalostus 45 968 19 756 5 694 71 418
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1 467 3 429 978 5 873
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 29 775 344 1 147
27 Sähkölaitteiden valmistus 114 1 450 570 2 135
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 840 2 760 1 825 5 424
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 197 440 381 1 017
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 95 594 572 1 262
31 Huonekalujen valmistus 455 493 231 1 179
32 Muu valmistus 87 164 82 333
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 98 538 446 1 082
Yhteensä 355 649 114 448 50 977 521 075
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Nettohankinta

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2014, Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tene/2014/tene_2014_2015-11-05_tau_002_fi.html