Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 20.9.2011

Fabriksindustrins lönsamhet ökade år 2010

Fabriksindustrins lönsamhet återhämtade sig år 2010 efter recessionen. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var fabriksindustrins lönsamhet före avskrivningar och finansiella poster, dvs. driftsbidraget 7,6 procent av rörelseintäkterna. Dess nettoresultat var 4,4 procent och totalresultat 4,9 procent av rörelseintäkterna.

Lönsamheten inom fabriksindustrin 2008–2010*

Lönsamheten inom fabriksindustrin 2008–2010*
*preliminär uppgift

Efter den kraftiga strukturomvandlingen inom skogsbruket, som pågick i flera år, vände lönsamheten uppåt. År 2010 ökade lönsamheten inom skogsbruket betydligt. Dess driftsbidrag steg till 9,8 procent, dvs. med nästan 7 procentenheter. Föregående års negativa netto- och totalresultat steg till 7 och 8 procent av rörelseintäkterna. Inom övriga näringsgrenar var förändringen mindre. Inom metallindustrin steg driftsbidraget med 2,4 procentenheter och inom den kemiska industrin med en procentenhet.

Sme-företagens lönsamhet ökade jämfört med året innan. Driftsbidraget var något bättre, men netto- och totalresultaten sämre än hos stora företag. Sme-företagens driftsbidrag var 8,4 procent av rörelseintäkterna, vilket var en ökningen med 1,2 procentenheter från året innan. Nettoresultatet var 2,9 procent och totalresultatet 3,4 procent av rörelseintäkterna..

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsbeskattningsmaterial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.


Källa: Struktursstatistik / Bokslutsstatistik 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela (09) 1734 3519, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 20.09.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins bokslutsstatistik [e-publikation].
2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tetipa/2010/tetipa_2010_2011-09-20_tie_001_sv.html

Dela