Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2019, september

Industrins orderingång 2007, mars

2007
mars
Offentliggöranden