Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2019, april

Producentprisindex 2017, augusti

2017
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor