Beskrivning

I Vägstatistiken finns tidsserieuppgifter om trafiken, vägnätet och trafikolyckor. Områdesindelningen följer vägdistriktsindelningen men en del av uppgifterna presenteras också enligt kommun och landskap.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vägstatistik [e-publikation].
Helsinki: Transport- och kommunikationsverket Traficom [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tiet/meta_sv.html