Liitetaulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) toimialoittain hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.) 2008-2015, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Maa-, metsä- ja kalatalous 8 045 158 7 990 184 8 160 019 7 936 210 7 939 247 8 053 830 7 868 832 7 794 282
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 7 738 142 7 705 916 7 858 330 7 622 750 7 622 878 7 726 388 7 549 495 7 479 783
A 02 Metsätalous 307 016 284 268 301 689 313 460 316 369 327 442 319 337 314 499
B Kaivostoiminta ja louhinta 346 800 353 542 455 933 496 293 471 896 409 554 431 081 397 450
C Tehdasteollisuus 19 524 068 15 411 173 16 766 590 16 479 915 14 750 967 14 561 315 14 466 874 14 388 612
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 260 218 341 546 365 352 362 730 340 631 357 943 370 863 281 391
C 16, 17 Metsäteollisuus 4 253 073 3 503 372 3 975 987 3 686 736 3 276 666 3 258 845 3 187 312 3 162 798
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 6 367 789 5 331 097 4 703 176 4 724 109 4 442 462 4 573 910 4 441 004 4 353 908
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 6 496 913 4 760 547 6 014 509 5 940 531 5 124 755 4 809 220 4 974 281 5 125 087
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 2 146 075 1 474 611 1 707 566 1 765 809 1 566 453 1 561 397 1 493 414 1 465 428
D Energiahuolto 21 406 715 22 622 383 28 077 063 21 847 400 18 075 842 19 445 159 16 888 504 13 803 298
E Vesi- ja jätehuolto 2 572 541 2 535 436 2 535 283 2 432 342 2 444 314 2 395 761 2 271 742 2 187 900
F Rakentaminen 1 231 250 1 323 871 1 527 963 1 408 057 1 369 536 1 501 191 1 259 905 1 268 194
G Kauppa 590 253 563 433 834 509 699 643 796 535 809 505 880 944 806 587
H Kuljetus ja varastointi 10 453 356 10 216 953 10 661 088 10 816 022 10 728 448 10 413 824 9 255 244 9 243 035
H 49 Maaliikenne 4 737 357 4 524 673 4 658 654 4 676 989 4 887 331 4 345 908 3 598 094 3 571 713
H 50 Vesiliikenne 2 627 612 2 952 307 3 298 396 3 018 130 3 093 115 2 876 206 2 500 700 2 399 535
H 51 Ilmaliikenne 2 857 405 2 558 421 2 581 776 3 024 509 2 641 218 3 071 109 3 044 671 3 175 884
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 230 982 181 552 122 262 96 394 106 784 120 601 111 779 95 903
L Kiinteistöalan toiminta 156 307 146 154 209 572 123 128 112 351 92 867 79 111 75 462
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 1 724 466 1 676 943 1 962 283 1 880 668 1 824 280 1 907 869 1 757 874 1 725 236
Kotitaloudet 8 049 381 7 590 562 7 742 740 6 892 259 6 925 643 6 827 268 6 890 951 6 754 957
YHTEENSÄ 74 100 295 70 430 634 78 933 043 71 011 937 65 439 059 66 418 143 62 051 062 58 445 013

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2015, Liitetaulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) toimialoittain hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.) 2008-2015, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.1.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tau_001_fi.html

Jaa