Tabellbilaga 5. Kvävedioxidutsläpp (NO2) efter näringsgren 2008-2015, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 12 459 11 728 11 440 10 733 10 635 10 572 9 409 8 236
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 10 597 10 187 9 989 9 395 9 423 9 433 8 459 7 457
A 02 Skogsbruk 1 862 1 541 1 451 1 338 1 212 1 139 950 779
B Utvinning av mineral 2 934 2 777 2 646 2 541 2 422 2 298 2 131 2 013
C Tillverkning 39 475 31 885 34 492 33 654 32 032 32 680 31 869 30 128
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 586 647 598 633 523 502 556 459
C 16, 17 Skogsindustri 22 195 17 214 20 077 19 371 19 436 19 729 19 658 19 122
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 6 752 6 899 5 659 5 467 4 910 5 359 4 472 4 334
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 4 819 3 854 4 706 4 584 4 070 3 740 4 284 3 629
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 5 123 3 271 3 452 3 599 3 093 3 350 2 899 2 584
D Energiförsörjning 37 913 37 136 44 784 37 205 33 618 33 261 30 977 26 877
E Vatten- och avfallshantering 914 1 077 1 056 975 1 036 1 155 1 263 1 196
F Byggverksamhet 10 305 10 375 10 701 9 624 9 017 9 085 7 829 7 461
G Handel 286 235 543 389 401 416 515 473
H Transport och magasinering 86 022 86 184 90 429 84 326 83 600 78 261 68 946 65 152
H 49 Landtransport 27 320 24 322 23 115 22 399 22 659 19 618 17 544 16 304
H 50 Sjötransport 46 053 50 567 56 679 49 621 50 021 46 386 39 050 36 222
H 51 Lufttransport 11 734 10 619 10 120 11 877 10 482 11 828 11 934 12 277
H 52, 53 Stödtjänster till transport och postverksamhet 915 676 515 429 438 429 418 349
L Fastighetsverksamhet 460 466 561 366 331 259 210 206
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 7 199 6 818 7 389 6 910 6 264 6 374 6 881 6 678
Hushåller 34 684 30 122 28 522 24 384 23 380 21 139 20 421 18 744
TOTALT 232 651 218 803 232 563 211 107 202 736 195 500 180 451 167 164

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2015, Tabellbilaga 5. Kvävedioxidutsläpp (NO2) efter näringsgren 2008-2015, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tau_005_sv.html