Inkomstfördelningsstatistik 2016, Inkomstskillnader (internationell jämförelse

2016
Inkomstskillnader (internationell jämförelse)
Offentliggöranden