Vuoden 2017 lopulliset tiedot julkaistaan elokuussa

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa -tilaston vuoden 2017 lopulliset tiedot julkaistaan 17.8.2018. Lisäksi tiedot julkaistaan StatFin-tietokantapalvelussa.


Päivitetty 4.7.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/tkker_2018-07-04_uut_001.html