Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, syyskuu

Publicerad: 15.12.2009

Omsättningen inom industrin minskade under juli-september med 28 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under juli-september 27,6 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 23,9 procent och exportomsättningen med 30,5 procent från föregående år.

Under juli-september gick omsättningen ned inom alla näringsgrenar. Minst var nedgången inom livsmedelsindustrin (-3,3 %). Inom övriga industrinäringsgrenar var minskningen betydligt större. Snabbast var minskningen inom den el- och elektronikindustrin (-34,4 %) samt inom metallindustrin (-33,5 %).

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioden 06/2009-09/2009, % (TOL 2008)

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Säsongrensningsmodellerna har reviderats

I samband med beräkningen av omsättningsindexen för september har säsongrensningsmodellerna reviderats. Ändringarna inverkar på de säsongrensade serierna och på trendserierna, men inte på de ursprungliga och arbetsdagskorrigerade tidsserierna. De förändringsprocent som beräknats på basis av de ursprungliga serierna har preciserats bara något och orsaken har varit att källmaterialen har kompletterats. Närmare information om förändringarna i säsongrensningsmetoden: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08.html

Källa: Omsättningsindex för industrin, september 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, Soile Väisänen (09) 1734 2232, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [e-publikation].
ISSN=1798-5943. syyskuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2009/09/tlv_2009_09_2009-12-15_tie_001_sv.html