Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2018, december

Statistik över vägtrafikolyckor 2005, mars

Inga dokument