Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, september

Statistik över vägtrafikolyckor 2009, juni

2009
juni
Offentliggöranden