Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, maj

Statistik över vägtrafikolyckor 2009, december

2009
december
Offentliggöranden