Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, juni

Statistik över vägtrafikolyckor 2012, maj

2012
maj
Offentliggöranden