Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, maj

Statistik över vägtrafikolyckor 2013, augusti

2013
augusti
Offentliggöranden