Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, maj

Statistik över vägtrafikolyckor 2015, februari

2015
februari
Offentliggöranden