Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, oktober

Statistik över vägtrafikolyckor 2018, april

2018
april
Offentliggöranden