Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, 2:a kvartalet

2018
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik