Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, 4:e kvartalet

2018
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik