Julkaistu: 12.12.2005

Alkuvuonna käytiin 167 työtaistelua

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa käytiin tämän vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 167 työtaistelua. Työtaisteluja oli enemmän kuin koko edellisenä vuonna yhteensä. Suurin osa työtaisteluista käytiin työehtosopimusriitaan ajautuneessa paperiteollisuudessa, jossa niitä oli 120 kappaletta. Paperiteollisuudessa oli ensin huhtikuun-toukokuun aikana yli sata tehdaskohtaista työnseisausta, jotka olivat seurausta Paperiliiton julistaman ylityökiellosta ja paperikoneiden vajaamiehityksestä. Vastatoimena paperikoneiden jatkuville alasajoille Metsäteollisuus ry. aloitti 18. huhtikuuta työsulun, jota se pidensi kahden viikon välein aina heinäkuun ensimmäiseen päivään saakka, jolloin osapuolet pääsivät sopimukseen.

Metsäteollisuudessa menetettiin yli neljä miljoonaa työtuntia, josta työsulun osuus oli noin kolme miljoonaa työtuntia. Paperiteollisuuden työsulku oli Suomen suurin työtaistelu kymmeneen vuoteen. Suurempi työtaistelu oli viimeksi vuonna 1995, jolloin Tehyn sairaanhoitajien lakossa menetettiin yli viisi miljoonaa työtuntia. Toisaalta paperiteollisuuden työtaistelujen laajuutta kasvatti niiden kerrannaisvaikutukset maamme sahojen, kemianteollisuuden ja kuljetusalan toimintaan. Siten kansantaloudellisilta vaikutuksiltaan paperiteollisuuden työtaistelu oli yksi suurimmista vuosikymmeniin.

Muilla toimialoilla työtaistelut eivät olleet kovinkaan laajoja. Suurimmat muualla käydyt työtaistelut olivat metalliteollisuudessa, satamissa ja kemian teollisuudessa.

Työtaisteluihin osallistuneiden työntekijöiden tilastoitu lukumäärä on noin 78 000 työntekijää, tosin tässä luvussa ovat paperiteollisuuden työntekijät mukana yleensä kahteen tai kolmeen kertaan. Osallistuneita työntekijöiden määrä oli huomattavasti suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana, jolloin niitä oli alle 8 000.

Työtaistelut vuosina 2004 ja 2005 neljännesvuosittain

Vuosi ja
neljännes
Lukumäärä Osallistuneet palkansaajat Menetetyt työpäivät
2004 84 25 211 42 385
2004/1 24 5 763 10 109
2004/2 16 2 087 4 050
2004/3 12 3 437 4 428
2004/4 32 13 924 23 797
2005/1 17 1 684 1 465
2005/2 150 78 309 554 439

Lähde: Työtaistelut 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 12.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 02 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2005/02/tta_2005_02_2005-12-12_tie_001.html