Publicerad: 12.5.2006

365 arbetskonflikter år 2005

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter förekom det i fjol 365 arbetskonflikter i Finland, dvs. i genomsnitt en arbetskonflikt per dag. Antalet arbetskonflikter mer än fyrdubblades från år 2004. Antalet var störst på femton år. Fler än hundratusen arbetstagare deltog i arbetskonflikterna och antalet förlorade arbetsdagar var omkring 670 000. Både antalet deltagande arbetstagare och förlorade arbetsdagar var störst sedan år 1995, då omfattande sjukskötar- och brandmansstrejker förekom.

De största arbetskonflikterna gäller i allmänhet pågående förhandlingar om kollektivavtal. Trots det uppnådda inpo-avtalet, dvs. det inkomstpolitiska avtalet, ledde förhandlingarna inte den här gången till avtal utan kraftåtgärder inom den kemiska skogsindustrin. Efter att flera medlingsförsök misslyckats fortsatte lockouten och strejken ända till slutet av juni, då parterna nådde ett förhandlingsresultat.

Pappersindustrins arbetskonflikt var den största arbetskonflikten i Finland på tio år. Dessutom var dess indirekta verkningar på bl.a. sågindustrin och transporter så stora att när det gäller de samhällsekonomiska verkningarna var arbetskonflikten den mest betydelsefulla efter de stora strejkerna på 1980-talet.

Den andra arbetskonflikten på förbundsnivå gällde gränsbevakningen. Där förekom det två strejker i maj-juni som berodde på revideringen av lönesystemet, dvs. samtidigt med arbetskonflikterna inom pappersindustrin.

Största delen av arbetskonflikterna förekom inom pappersindustrin, där antalet var 208. Metallindustrin hade 120 arbetskonflikter. Inom de övriga näringsgrenarna förekom det bara några arbetskonflikter.

De flesta arbetskonflikterna förekom regionalt sett traditionellt i Västra Finlands län, där det förekom 51 procent av alla lokala arbetskonflikter. I Södra Finlands län förekom 34 procent av de lokala arbetskonflikterna och i de övriga länen några procent i varje.

Arbetskonflikterna 2000-2005

År Antal Deltagande arbetstagare Förlorade arbetsdagar
2000 96 84 092 253 838
2001 84 21 715 60 652
2002 76 70 867 74 985
2003 112 91 866 66 136
2004 84 25 211 42 385
2005 365 106 796 672 904

Källa: Statistik över arbetskonflikter 2005

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 12.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över arbetskonflikter [e-publikation].
ISSN=1799-0831. 04 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tta/2005/04/tta_2005_04_2006-05-12_tie_001_sv.html