Publicerad: 11.5.2007

97 arbetskonflikter år 2006

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter förekom det i fjol 97 arbetskonflikter i Finland. Med undantag av två övertidsförbud var alla arbetskonflikter strejker, dvs. arrangerade av arbetstagarna. Antalet arbetskonflikter var bara en dryg fjärdedel från året innan, men motsvarade den normala nivån under de senaste åren. Omkring 48 000 arbetstagare deltog i arbetskonflikterna och antalet förlorade arbetsdagar var omkring 85 000. Både antalet deltagande arbetstagare och förlorade arbetsdagar var på samma nivå som normalt under de senaste åren.

Den överlägset största delen av arbetsdagsförlusterna i arbetskonflikterna skedde i början av året. De största arbetskonflikterna gällde pappersfabriker. I den tidsbundna strejk som arrangerades i maj motsattes nedläggningen av Voikkaa pappersfabrik. I skogsindustrins strejker förlorades nästan 40 000 arbetsdagar. Antalet förlorade arbetsdagar var dock litet jämfört med föregående år, då man bara inom pappersindustrin förlorade 600 000 arbetsdagar. I mars förekom det en strejk inom biltrafiken efter att förhandlingarna om kollektivavtal misslyckats. I den här strejken förlorades nästan 30 000 arbetsdagar.

Till antalet förekom över hälften av arbetskonflikterna inom metallindustrin, dvs. 60 stycken. När det gäller metallindustrins undernäringsgrenar förekom de flesta arbetskonflikterna inom tillverkningen av basmetaller, där det förekom 15 arbetskonflikter. Inom de övriga näringsgrenarna förekom de flesta arbetskonflikterna inom livsmedelsindustrin (11) och pappersindustrin (9).

Orsaken till arbetskonflikter var lönekrav i 27 fall, arbetsledning i 22 fall och minskning av arbetskraft eller hot om den i 21 fall.

De flesta arbetskonflikterna förekom regionalt sett traditionellt i Västra Finlands län, där det förekom 34 stycken. I Lapplands län statistikfördes inte en enda arbetskonflikt och i Östra Finlands län fanns det bara en arbetskonflikt.

Arbetskonflikterna 2000-2006

År Antal Deltagande arbetstagare Förlorade arbetsdagar
2000 96 84 092 253 838
2001 84 21 715 60 652
2002 76 70 867 74 985
2003 112 91 866 66 136
2004 84 25 211 42 385
2005 365 106 796 672 904
2006 97 48 276 85 075

Källa: Statistik över arbetskonflikter 2006

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 11.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över arbetskonflikter [e-publikation].
ISSN=1799-0831. 04 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tta/2006/04/tta_2006_04_2007-05-11_tie_001_sv.html