Julkaistu: 9.5.2008

Vuonna 2007 käytiin 91 työtaistelua

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa käytiin viime vuonna 91 työtaistelua. Työtaisteluja oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin niitä oli 97 kappaletta. Työtaistelujen määrä vastasi 1990- ja 2000-lukujen tasoa. Työtaisteluissa osallisina oli noin 90 000 työntekijää ja menetettyjä työpäiviä oli noin 95 000. Osallistuneiden työntekijöiden määrä oli lähes kaksinkertainen vuoteen 2006 verrattuna, mutta menetettyjen työpäivien määrä oli vain hieman edellisvuotta suurempi.

Alkuvuonna ei ollut kovinkaan merkittäviä työtaisteluja. Suurimmat työtaistelut käytiin tietoliikennevälineiden valmistuksessa. Määräaikaisilla ulosmarsseilla vastustettiin yritysten henkilöstövähennyksiä tai tuotannon alasajoa. Loppuvuonna järjestettiin muutama työehtosopimusneuvotteluihin liittyvä lakko. Niistä suurimmat käytiin marraskuussa apteekki- ja konsulttialoilla, joissa kummassakin menetettiin noin 30 000 työpäivää. Lisäksi Toimihenkilöunioni järjesti rajoitetun lakon lokakuussa.

Osallistuneiden työntekijöiden määrällä mitattuna suurin työtaistelu oli Tehyn ylityökielto sairaanhoitoalalla, johon osallistui 52 000 Tehyn jäsentä. Sairaanhoitoalalla oli todella suuren työtaistelun uhka olemassa, mutta työehtosopimus saatiin tehtyä juuri ennen poikkeuksellisten joukkoirtisanoutumisten alkua.

Lukumääräisesti eniten työtaisteluja käytiin metalliteollisuudessa, jossa niitä oli 49 kappaletta. Metallin alatoimialoista eniten työtaisteluja oli koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä perusmetallien valmistuksessa. Muista toimialoista työtaisteluita oli eniten elintarviketeollisuudessa (9) ja paperiteollisuudessa sekä kaupassa (6).

Työtaistelujen syy oli 25 kertaa palkkavaatimus, 16 kertaa työnjohto ja 9 kertaa työvoiman vähennys tai sen uhka.

Alueellisesti tarkasteltuna paikallisia työtaisteluja oli perinteiseen tapaan eniten Länsi-Suomen läänissä, jossa oli niitä oli 28 kappaletta. Etelä-Suomen läänissä oli 18 työtaistelua ja Oulun läänissä 11.

Työtaistelut vuosina 2000-2007

Vuosi Lukumäärä Osalliset palkansaajat Menetetyt työpäivät
2000 96 84 092 253 838
2001 84 21 715 60 652
2002 76 70 867 74 985
2003 112 91 866 66 136
2004 84 25 211 42 385
2005 365 106 796 672 904
2006 97 48 276 85 075
2007 91 89 729 94 579

Lähde: Työtaistelut 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235 palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 9.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 04 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2007/04/tta_2007_04_2008-05-09_tie_001.html